Technické informace

Orientační převodní tabulka:

plnometr 1PLM prostorový metr rovnaný 1PRMr prostorový metr sypaný 1PRMs
plnometr 1PLM 1 1,55 2,55
prostorový metr rovnaný 1PRMr 0,66 1 1,45
prostorový metr sypaný 1PRMs 0,4 0,7 1

Tabulka, ukazující vztah mezi 1 kg klasické hmotnostní jednotky a jedním PRMr:

Druh dřeva Objemová hmotnost pro 1PRMr
Smrk 415 kg
Jedle 415 kg
Borovice 495 kg
Modřín 525 kg
Bříza 525 kg
Buk 585 kg
Dub 565 kg
Habr 610 kg

Reálná ukázka jednotek:

Plnometr PLM

plnometr PLM

Prostorový metr sypaný PRMs

prostorový metr sypaný PRMs

Prostorový metr rovnaný PRMr

prostorový metr rovnaný PRMr

Co je PRMr a PRMs

Základní jednotkou dříví je jeden plnometr – 1PLM.

Což představuje jeden metr krychlový (1 m3)vyplněn bez mezer dřevní hmotou. V praxi však není možné tohoto uložení dosáhnout, proto byly zavedeny jednotky:

 

Rovnaný (skládaný) prostorový metr (palivového) dřeva 1PRMr

Což představuje štípané dřevo na polena efektivně naskládáno do jednoho metru krychlového s minimálními mezerami mezi jednotlivími poleny.

 

Sypaný prostorový metr (palivového) dřeva – 1PRMs

Což představuje volně nasypané dřevo do jednoho metru krychlového, kde mezery mezi jednotlivými poleny nejsou žádným způsobem minimalizovány.

polínka dřeva